Saturnus Inom Astrologi: Mysteriet, Begränsningar & Ansvar

Skriven Av Våra Astrologer

Saturnus är den vackraste planeten i solsystemet, ritad och avbildad med färgglada ringar, samtidigt som den anses vara den mest ondskefulla av alla entiteter i våra horoskop. Denna planet styr Stenbocken och traditionellt Vattumannen, och förbinder det gamla med det nya och det traditionella med det moderna. För att förstå Saturnus måste vi dyka riktigt djupt, vara beredda att gräva upp alla sorters negativa känslor från det förflutna och hantera dem tills vi når en punkt av medvetenhet och klarhet.

saturnus planet astrologi

Planetskuggor: förflutet, historia, skuld och karma

En av de mest framträdande aspekterna av Saturnus är dess koppling till det förflutna. Det är en stark drivkraft som människor märkta av Saturnus har att gå tillbaka, tänka och till och med bli besatta av det förflutna, och bli bundna till situationer som de inte kunde lösa. Om vi inte kan gå framåt måste vi gå tillbaka, och Saturnus viktigaste policy är - ta ansvar. När vi väl omfamnar det fulla ansvar vi har för våra liv kommer ingenting som Saturnus för med sig att begränsa eller belasta oss ytterligare.

Mörkret i Saturnus: sjukdom, restriktioner, depression och ben

Saturnus representerar vårt systems synliga gräns mot det yttre universum och talar som sådan väl om gränser även på en personlig nivå. När den befinner sig i en utmanande position representerar den en persons oförmåga att försvara sig eller bygga murar mot den yttre världen, andra människor och omständigheter som är svåra och betungande.

Den ansvarskänsla som den medför leder ofta till känslor av inkompetens och skuld, och de krav den ställer på alla planeter, hus och tecken som den kommer i kontakt med är alltid betungande och svåra. Även med de bästa positionerna är Saturnus fortfarande den gräns som det samhälle vi lever i sätter för vår personliga värld, och endast om det verkligen stöder oss kommer vi att kunna blomma ut i det system vi är en del av.

Lördag: Saturnus dag och färger

Saturnus är förknippad med lördagen och dess färger är svart och brun. Dessa färger symboliserar mörker, begränsning och blyert, vilket är några av de teman som Saturnus förmedlar i astrologi.

Det vackra i Saturnus: is och dess månar

Saturnus ringar består av is och damm, och även om den inte är en av "isjättarna" verkar den vara omgiven av is som definierar dess roll i zodiaken ganska väl. Dess ringar är tunna och breda, och hela dess yta är den flackaste av alla planetytor. Saturnus har minst 62 månar och de flesta av dem har fått namn av titaner i den grekiska mytologin, deras ättlingar och jättar från galliska, inuitiska och nordiska myter.

Gränser och ansvar: Saturnus som vägledare

Den klarhet i tron som Saturnus kräver för att manifestera sig i sin högsta form är nästan ouppnåelig, som en punkt där vi accepterar allt som händer, alla svårigheter och hinder som står i vår väg, som om de finns där på rätt plats, vid rätt tidpunkt och helt och hållet på vårt personliga ansvar. Saturnus hjälper oss att förstå och sätta gränser i våra liv, och det är när vi försummar dessa gränser som vi kan möta utmaningar och svårigheter.

Saturnus och karriären: Planering och hårt arbete

Saturnus respekterar scheman, planering och hårt arbete. Du kan inte springa ifrån de skyldigheter som det medför, så det bästa är att dyka in, acceptera allt som kommer i din väg och hoppas på det bästa samtidigt som du tar till dig de signaler som universum skickar i din riktning varje dag. Genom att omfamna dessa egenskaper kan Saturnus hjälpa oss att göra framsteg i våra karriärer och uppnå framgång.

Vila och återhämtning: Saturnus påminnelse

Även om Saturnus stöder hårt arbete och främst talar om våra karriärval, status och framsteg som görs genom noggrann planering, är Saturnus viktigaste roll i våra liv märkligt nog att få oss att vila. När du tänker på det kommer du att inse att livet blir lättare om vi får tillräckligt med sömn och använder vårt privilegium och vår mänskliga rättighet att vila. Det är därför meditation och avslappningstekniker är så användbara när man försöker hantera Saturnus utmaningar.

Om man överarbetar och tar för mycket ansvar för andra människor kommer Saturnus att leda till en kramp och sätt som får oss att vila till varje pris. Om vi överskrider alla våra gränser och gränser av rent val kommer den inte att lämna oss något annat val genom att göra oss sjuka så att den äntligen kan lägga oss i sängen.

Saturnus genom stjärntecknen: Påverkan på personlighet och liv

Saturnus genom de olika stjärntecknen kan ge oss insikt i hur dess energi påverkar oss på personlig nivå. Nedan följer en kort översikt över hur Saturnus kan påverka varje stjärntecken:

Väduren

Saturnus i Väduren kan leda till en känsla av begränsning när det gäller självständighet och initiativ. Vädurens naturliga dragningskraft att vara pionjär och ledare kan försvåras av Saturnus inflytande, men genom att arbeta med dessa utmaningar kan Väduren lära sig att bli en mer ansvarsfull och målinriktad ledare.

Oxen

För Oxen kan Saturnus skapa en känsla av begränsning i förhållande till materiella ägodelar och säkerhet. Oxens naturliga behov av stabilitet kan utmanas, vilket kan leda till att de lär sig att utveckla en mer realistisk och ansvarsfull inställning till pengar och säkerhet.

Tvillingarna

Saturnus i Tvillingarna kan orsaka begränsningar inom kommunikation och lärande. Tvillingarnas naturliga smidighet och nyfikenhet kan försvåras, men genom att konfrontera dessa utmaningar kan de lära sig att bli mer disciplinerade och fokuserade i sitt sätt att tänka och kommunicera.

Kräftan

För Kräftan kan Saturnus påverka deras känslomässiga säkerhet och familjerelationer. Kräftans behov av trygghet kan utmanas av Saturnus, vilket kan leda till att de lär sig att bygga mer solida och varaktiga grundvalar för sitt känslomässiga välbefinnande.

Lejonet

Saturnus i Lejonet kan leda till begränsningar inom självuttryck och kreativitet. Lejonets naturliga dragningskraft att vara i rampljuset och att skapa kan försvåras av Saturnus, men genom att arbeta med dessa utmaningar kan Lejonet lära sig att utveckla en större känsla av disciplin och ansvar i sina kreativa ansträngningar.

Jungfrun

För Jungfrun kan Saturnus orsaka begränsningar inom arbete och hälsa. Jungfruns naturliga öga för detaljer och strävan efter perfektion kan bli utmanat av Saturnus, vilket kan leda till att de lär sig att acceptera sina begränsningar och bli mer realistiska och ansvarsfulla när det gäller arbete och hälsa.

Vågen

Saturnus i Vågen kan påverka relationer och samarbete. Vågens naturliga förmåga att skapa harmoni och balans kan utmanas av Saturnus, vilket kan leda till att de lär sig att bli mer ansvarsfulla och disciplinerade i sina relationer och att arbeta med andra.

Skorpionen

För Skorpionen kan Saturnus skapa begränsningar inom områden som transformation och intimitet. Skorpionens naturliga dragningskraft till djup och intensitet kan försvåras av Saturnus, men genom att arbeta med dessa utmaningar kan Skorpionen lära sig att bli mer ansvarsfull och medveten om sina egna gränser och behov av förändring.

Skytten

Saturnus i Skytten kan leda till begränsningar inom äventyr, resor och filosofi. Skyttens naturliga entusiasm och optimism kan utmanas av Saturnus, vilket kan leda till att de lär sig att bli mer disciplinerade och ansvarsfulla när det gäller att uppnå sina mål och drömmar.

Stenbocken

För Stenbocken, som Saturnus styr över, kan denna planet stärka deras känsla av ansvar, struktur och målinriktning. Stenbocken kan uppleva både de utmanande och stärkande effekterna av Saturnus, vilket leder till att de utvecklar en stark och disciplinerad karaktär som är redo att möta livets utmaningar.

Vattumannen

Saturnus i Vattumannen kan leda till begränsningar inom områden som vänskap, nätverk och humanitära strävanden. Vattumannens naturliga dragningskraft till innovation och socialt engagemang kan utmanas av Saturnus, men genom att arbeta med dessa utmaningar kan Vattumannen lära sig att bli mer ansvarsfull och disciplinerad i sina ansträngningar att göra världen till en bättre plats.

Fiskarna

För Fiskarna kan Saturnus orsaka begränsningar inom andlighet, empati och kreativitet. Fiskarnas naturliga känslighet och intuition kan försvåras av Saturnus, men genom att arbeta med dessa utmaningar kan Fiskarna lära sig att bli mer disciplinerade och ansvarsfulla när det gäller att förverkliga sina drömmar och uppfatta världen omkring dem.

Slutsats

Saturnus inom astrologi är en kraftfull och ofta utmanande planet som påverkar oss alla på olika sätt, beroende på dess placering i våra födelsehoroskop och dess genomgång genom stjärntecknen. Genom att förstå och arbeta med Saturnus energi kan vi lära oss att acceptera och omfamna våra begränsningar och utmaningar, vilket i sin tur kan leda till personlig tillväxt och utveckling. Om vi kan lära oss att se Saturnus som en lärare snarare än en fiende, kan vi dra nytta av dess visdom och skapa ett mer balanserat och ansvarsfullt liv.