Modalitet: Kardinal

Skriven Av Våra Astrologer

Ordet i sig självt talar om en kvalitet som är överordnad alla andra. Kanske är detta en överdrift, eftersom alla kvaliteter har sin viktiga roll i hela systemet, men detta är definitivt den kvalitet som leder vägen och står först, öppen för det nya och outforskade.

Kardinalkvaliteten representerar alla nya början och energin i saker som precis har börjat. Varje tecken med denna kvalitet har förmågan att göra en skarp vändning och förändra sitt och andras liv. Om du ser dig omkring kommer det att bli tydligt att alla du känner som är födda endast under ett av dessa soltecken har haft eller vill ha möjlighet till en djup förändring av riktning och fokus i livet.

Tecken som tillhör kardinalmodaliteten är Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken. Var och en av dem representerar en början på en årstid, och detta gör dem innovativa och nya.

Väduren

Vädur stjärntecken

Väduren är det första tecknet i zodiaken och hör till eldelementet. Det startar med vårens början, när naturen vaknar till liv och allting blomstrar. Väduren är en ledare i alla avseenden och tar modigt första steget med sin kraftfulla energi. Trots sin outtömliga energi kan Väduren stöta på hinder som kräver att de helt byter riktning efter flera försök att bryta igenom.

Kräftan

Kräftan Stjärntecken

Kräftan hör till vattenelementet och inleds med sommarens första dag. Detta tecken markerar början på den andra zodiakala kvadranten och är förknippat med värme, kreativitet och inspiration. Kräftan representerar vår själ och känslomässiga välbefinnande. Dess vattenbaserade natur och kardinalkvalitet gör Kräftan uthärdlig och omhändertagande. Medkänsla kan ta Kräftan långt, men bara till dess deras känslomässiga behov är tillfredsställda och de går vidare till nästa fas i sitt liv.

Vågen

Vågen Stjärntecken

Vågen hör till luftelementet och inleds med höstens början. Det är en tid då livet gradvis avtar, vilket återspeglas av solens position i Vågens tecken. Vågens kardinalkvalitet framträder i beslutsprocessen, vilket ofta får dem att framstå som obeslutsamma. Men när Vågen väl fattar ett beslut står de fast vid det. Detta tecken handlar om att utveckla sin karaktär, även när livet och energin försvagas och man måste röra sig i en okänd riktning.

Stenbocken

Stenbock Stjärntecken

Stenbocken hör till jordelementet och dess kvalitet innebär en verklig vändpunkt. Som ett av de mest envisa tecknen håller Stenbocken fast vid beprövade metoder och historiska värderingar. När något eller någon i deras liv inte längre är användbar, kan de oväntat ändra kurs. Detta kan verka kallt, men det handlar om att rensa ut det onödiga för att skapa plats för det som är viktigt i den materiella världen.